بویلر ها در انواع متعددی تولید می شوند و هر کدام کارایی های منحصر به خودشان را انجام میدهند که یکی از اهداف اصلی بویلرها موضوع تامین گرمایش می باشد. تاکنون شاید برای شما این سوال پیش آمده باشد که بویلر بخار چیست و چه کارایی دارد ، حال به شرح و کارایی بویلر بخار می پردازیم.

بویلر چیست ؟

یک بویلر یک مخزن محصور است که در آن آب گرم گردش می کند، یا به عنوان آب گرم، بخار تبخیر شده و به منظور گرمایش مورد استفاده قرار می گیرد. مخلوط سوخت و هوا به طور معمول با استفاده از مشعل، در کوره تشکیل شده است. گازهای حاصل شده از طریق یک سری مبدلهای حرارتی عبور می کنند، جایی که گرما به آب منتقل می شود، هرچند که آنها در جریان است. گازهای احتراق در نهایت به وسیله پشته بخشی از دیگ بخار به اتمسفر آزاد می شود.

انواع بویلر

  • بویلر بخار
  • بویلر آبگرم
  • بویلر روغن داغ
بویلر بخار چیست؟

در جواب به این سوال که بویلر بخار چیست باید گفت: دیگ بخار آب حاوی یک مخزن است که انتقال حرارت از منبع سوخت (نفت، گاز، زغال سنگ) را به بخار می دهد که به نقطه ای که از آن می توان برای اهداف متفاوت استفاده کرد.

سیستم تبادل گرمای بویلر بخار چیست ؟

یک دیگ بخار بخشی از سیستم تبادل گرما است که در آن آب به نقطه ی جوشش از طریق احتراق سوخت دمیده شده از طریق لوله ای که در آب فرو می رود گرم می شود. گرما تولید شده در این سیستم سپس به سیستمی به عنوان بخار رد می شود. این بخار از طریق سیستم های لوله به تجهیزاتی که در حال گرم شدن هستند، جریان می یابد، چه در کوره آب گرم در واحدهای بارگیری هوا، و چه در سایر تجهیزات گرمایش آب

مزایای حرارت بخار

حال که دانستیم بویلر بخار چیست به مزایای آن می پردازیم.مزایای زیادی برای گرمای بخار نسبت به سایر روشهای گرمایش وجود دارد. اولا بخار می تواند به راحتی در داخل دیگ بخار بازیافت شود، به این معنی که وقتی دیگ بخار خود را عملیاتی می کنید ، آب را از بخار که از دیگ اصلی تامین می شود، تامین می کند. بخار نیز بسیار پاک می کند و بخار و مواد شیمیایی اضافی را به هوا اضافه نمی کند. دیگ بخار نیز یک راه عالی برای تمیز کردن آب برای پخت و پز یا نوشیدن است. بین سیستم تصفیه که آب را به دیگ بخار و تصفیه اضافی که از فرایند تبخیر و تراکم می آید، آب که به طور کامل از طریق یک بویلر پردازش شده است، برای پخت و پز، نوشیدن و حمام کردن در دسترس است.

بویلر بخار چیست