ریبویلر

ریبویلرها ( Reboiler ) دسته ای از مبدل های حرارتی هستند که عمده کاربرد شان ایجاد گرمایش در طبقات تحتانی برج های تقطیر (Ditillation Columns ) است.

در ساخت این تجهیز تنوع بسیار زیادی وجود دارد و این باعث شده در انتخاب آن عوامل متعددی دخیل باشند:

  • سایز ریبویلر و فضایی که در اختیار داریم .
  • الگوی جریان سیال (Pattern Flow)
  • نسبت میزان بخار تولیدی به میزان مایع وروردی
  • رسوب گذار بودن یا نبودن سیال
  • ویسکوزیته سیال
  • سطح مایع درون برج

مهم ترین پارامتر در طراحی ریبویلر انتخاب نوع آن بر اساس نوع جریان سیال است.جهت مشاوره ی محصول با کارشناس ما  03133804291 / 03133804292 تماس بگیرید.