فیلتر دکتر مولر

شهرت فیلتر های دکتر مولر طراحی شرکت نیرو بویلر  در حذف حجم بالای آلودگی و جداسازی جامدات معلق از سوسپانسیون ها و دوغاب های صنعتی می باشد.

جهت مشاوره ی محصول با کارشناس ما  03133804291 / 03133804292 تماس بگیرید.