مخزن میکسر دار

در بخش های تولیدی و صنعتی، تولید کنندگان برای ترکیب چند محصول با یکدیگر و یا شکست مواد به مخزن میکسر دار نیاز دارند. این مخازن قابلیت ترکیب و مخلوط کردن هرگونه مواد جامد و مایعی را دارد. این تجهیزات با توجه به مواد متغیر طبق ماده مورد نظر طراحی و ساخته می شوند.

ابتدا به ساکن باید بدانیم که ما می خواهیم جامد را با جامد و یا جامد با مایع و یا فاز مایع با مایع را ترکیب نماییم

پس از تعیین نوع فاز ترکیبی در مخزن میکسر دار موضوع پر اهمیت این مورد می باشد که ویسکوزیته ، دانسیته و حجم مخزن و حجم مواد و درصد ترکیبی این مواد با یکدیگر را مشخص نماییم .

این پارامترهای شامل دمای ورودی و خروجی سیال ، نوع ورود ترکیبات به مخزن ، سرعت ته نشینی ، شاخص حلالیت و رطوبت پذیری مواد  در انتخاب نوع مخزن و همچنین پره ی آن بسیار اهمیت دارد .جهت مشاوره ی محصول با کارشناس ما  03133804291 / 03133804292 تماس بگیرید.